Ochrana osobných údajov v Rimskokatolíckej cirkvi

 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov je pre cirkevné subjekty Konferencia biskupov Slovenska.


 informácií nájdete na webovej stránke:
https://gdpr.kbs.sk/